Neem contact met ons op    

  Klant login   

  Personeel login  | 

 

 

Notre Déni

 

 

Home Page > Nl >


Mentions Légales

Informatie aanvraag


Voor onze inventarisatie-oplossingen ,bel:

+31 611 901 751

Neem contact met ons op

Email Orridge
 


De pagina's op de website ("de website") worden gepubliceerd namens van Orridge.

Lees onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door het gebruik van de website die u zal worden genomen te hebben ingestemd door hen gebonden te zijn. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden variëren op elk moment en zal hier elke variatie te posten. U wordt geadviseerd om herziening van de voorwaarden voor het gebruik op een regelmatige basis als u geacht variaties te hebben aanvaard indien u doorgaat met het gebruik van de website nadat ze zijn geplaatst.

Informatie door ons op de website gepubliceerd wordt geleverd door Orridge en, indien aangegeven, door bepaalde derde partijen. Wij nemen alle zorg en voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website juist is wanneer geplaatst en regelmatig bijgewerkt, kan Orridge de juistheid niet garanderen en we kunnen de informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We publiceren de website "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, is de nauwkeurigheid van de informatie of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt op de website (VOOR ZOVER DEZE GARANTIES MEI WORDEN ingevolge de desbetreffende RECHT niet inbegrepen) en Orridge IS NIET aansprakelijk voor schade of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van DE WEBSITE als gevolg van eventuele onjuistheden in, OF ENIGE weglatingen uit de informatie die zij bevatten.

De informatie op de website is geen uitnodiging om te investeren in de aandelen, of andere producten of diensten of anderszins handelen in deze of het aangaan van een contract met Orridge of een ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden ingeroepen in verband met enige investeringsbeslissing.

Elke verwijzing naar een product of dienst die is of kan worden geleverd door Orridge of een ander bedrijf niet neerkomt op een belofte die een dergelijk product of dienst beschikbaar zal zijn op elk moment. Wijzigingen in of verbeteringen in dergelijke producten of diensten kunnen worden gemaakt op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten op deze pagina's is eigendom van Orridge die het auteursrecht op de inhoud gepubliceerd op de website, tenzij anders aangegeven door een derde's eigen kennis bezit. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gereproduceerd of toegeëigend op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaars. Tenzij specifiek met een bericht op elke pagina verboden, kunt u een gedrukt exemplaar van dergelijke onderdelen van de website maken als je redelijkerwijs nodig heeft voor uw eigen persoonlijk gebruik, mits elke kopie aan het heeft bevestigd relevante aanduidingen van auteursrecht en / of disclaimers. Elk ander gebruik is verboden.

Inhoud en die door andere dan Orridge derden informatie wordt duidelijk aangegeven waar het verschijnt. Wij publiceren deze inhoud zoals aan ons verstrekt en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of actualiteit. U moet de nodige stappen om deze informatie te verifiëren voordat handelend op te nemen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website van waaruit u de website of hebt geopend waarop u zich mogelijk hyperlink van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg daarvan worden gesteld.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en gaat u ermee akkoord dat de Engels bij uitsluiting bevoegd ter zake van geschillen.

In de mate dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar door een bevoegde rechtbank wordt dat gedeelte in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden die allemaal volledig van kracht blijven en effect te zijn, zoals toegestaan door de wet.

© Orridge & Co Limited
 


 

 
   

©1846-2010 Orridge & Co. Alle rechten voorbehouden | klanten toegang | werknemers toegang | Copyrights | retail inventarisatie

Belgium Czech Germany United Kingdom Spain France Italy Netherlands Poland